Tại sao Photobooth / In ảnh lấy liền được ưa chuộng tại các sự kiện?

Đơn giản, bởi vì Photobooth mang đến sự vui nhộn và khách tham dự có được khoảng thời gian tuyệt vời với những kỷ niệm khó quên. Sự kiện có quầy Photo Booth sẽ càng vui nếu khách tham dự có thể nhìn thấy ảnh ngay lập tức. Khi có dịch vụ Photobooth và In ảnh…